GEEK Up logo

Insights

Phổ biến

Nhận thông tin mới nhất từ ​​GEEK Up

Cập nhật thông tin sự kiện, xu hướng và kiến thức sản phẩm số qua email của chúng tôi

Khám phá thêm các chủ đề

insight topic icon

STRATEGY

insight topic icon

PRODUCT DESIGN

insight topic icon

ENGINEERING

insight topic icon

GEEKS

insight topic icon

GROWTH

Insights mới nhất

insight image

Thấu cảm người dùng (phần 1): Giải mã nhân tố tạo "lực hấp dẫn" cho sản phẩm số

03 tháng 8, 2022

3 phút

insight image

Agile Mindset - “Chìa khoá vàng” tăng khả năng “sống sót" cho sản phẩm số

12 tháng 7, 2022

5 phút

insight image

Product Mindset - Tư duy sản phẩm hỗ trợ như thế nào cho đội ngũ làm Digital Product

26 tháng 5, 2022

5 phút

insight image

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2022: 7 xu hướng người làm sản phẩm số không thể bỏ qua

25 tháng 4, 2022

5 phút

insight image

Năng lực con người trong việc phát triển các sản phẩm công nghệ

03 tháng 3, 2022

4 phút

insight image

STRATEGY

Outsourcing Provider và Product Partner khác nhau như thế nào?

10 tháng 2, 2022

3 phút

Có gì mới?