GEEK Up logo
event-illustration

Sự kiện khác

Event image

Omni-channel Banking: Tạo Đà Tăng Trưởng với CX Bứt Phá

24 tháng 8, 2022

7:00AM - 9:00AM

Zoom

Event image

Kết Nối Khách Hàng Qua Ngàn Điểm Chạm Xúc Cảm

15 tháng 6, 2022

7:00AM - 9:00AM

Event image

One-Stop-Shop Banking: Chuyển Mình Hay Bị Bỏ Lại

30 tháng 3, 2022

7:00AM - 9:30AM

Zoom

Event image

Leveraging Insights in Digital Products for Banking

15 tháng 12, 2021

7:00AM - 9:00AM

Zoom

Event image

Grow with a Seamless Omni-channel Customer Experience

13 tháng 10, 2021

7:00AM - 9:00AM

Zoom

Event image

Think BIG - Quick WIN

25 tháng 8, 2021

7:00AM - 8:45AM

Zoom