GEEK Up logo

Khi đam mê xây dựng sản phẩm tạo nên sự khác biệt.

Chúng tôi tự hào là đối tác sản phẩm đáng tin cậy trên hành trình xây dựng các giải pháp số đột phá, thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Chúng tôi khác biệt

Different image

Mô hình Agile tiên tiến

Tại GEEK Up, thay vì có một nhân sự quản lý dự án, mỗi thành viên đều có tinh thần tự chủ cao trong công việc của mình và các dự án liên quan. Thành viên cấp cao tham gia tích cực vào tất cả dự án vận hành theo quy trình quản lý dựa trên cấu trúc Agile. Điều này thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ và ra quyết định kịp thời, mang lại kết quả đạt tiêu chuẩn cao.

Đọc thêm

Different image

Đối tác sản phẩm tin cậy

Chúng tôi hiểu rằng quy trình phát triển sản phẩm số phức tạp có thể dẫn đến nhiều thay đổi trong dự án. Tại GEEK Up, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong mọi giai đoạn của hành trình phát triển sản phẩm. Nhờ quy trình quản lý theo cấu trúc Agile, chúng tôi có thể theo dõi chặt chẽ các khía cạnh của dự án từ chi phí, phạm vi, thời gian và thành phẩm phù hợp với các đối tác.

Đọc thêm

Quy trình của chúng tôi bắt đầu từ tầm nhìn của đối tác để xây dựng sản phẩm tạo tác động tích cực.

process step

Phân tích sản phẩm

Nghiên cứu kinh doanh
Khám phá sản phẩm
Định nghĩa sản phẩm

process step

Thiết kế sản phẩm

Nghiên cứu UX
Lên ý tưởng UX/UI
Thiết kế tương tác
Triển khai UX/UI

process step

Xây dựng sản phẩm

Kiến trúc kỹ thuật
Xây dựng giao diện
Xây dựng hệ thống
Xây dựng phiên bản di động
Khởi chạy sản phẩm

process step

Vận hành sản phẩm

Product-user fit
Product-business fit
Product-market fit
Vận hành sản phẩm
Bảo trì sản phẩm

Đội ngũ

Và hơn 80 thành viên chia sẻ đam mê xây dựng sản phẩm số tạo nên tác động tích cực.