GEEK Up logo

Giải pháp toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu trong toàn bộ

chu trình phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.

Giải pháp toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu trong toàn bộ chu trình phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.

Services markup image

Từ yêu cầu cụ thể hay chỉ là tầm nhìn sản phẩm, đội ngũ GEEK Up luôn sẵn sàng trở thành đối tác xây dựng các sản phẩm tiếp theo tạo tác động tích cực cho doanh nghiệp.

service icon

Nghiên cứu kinh doanh

Thấu hiểu mục tiêu kinh doanh và nhu cầu người dùng để tìm kiếm giải pháp tốt nhất.

service icon

Lên ý tưởng sản phẩm

Tìm hiểu và lên ý tưởng để hình thành concept và cấu trúc sản phẩm.

service icon

Nghiên cứu người dùng

Thấu hiểu suy nghĩ và hành vi người dùng mục tiêu để thiết kế tính năng sản phẩm.

service icon

Thiết kế trải nghiệm

Đề xuất giải pháp thiết kế không chỉ giải quyết nhu cầu người dùng mà còn phù hợp mục tiêu kinh doanh và ý tưởng sản phẩm.

service icon

Thiết kế đồ họa

Thiết kế trải nghiệm người dùng nhằm đảm bảo tính cách thương hiệu và tính khả dụng của sản phẩm.

service icon

Thiết kế tương tác

Đo ni đóng giày tương tác & hiệu ứng để tạo nên khoảnh khắc đầy cảm hứng và trải nghiệm thân thiện thú vị cho người dùng.

service icon

Xây dựng sản phẩm

Xây dựng sản phẩm dựa trên phương pháp tiếp cận tối ưu nhằm đồng thời 3 mục tiêu: ý tưởng, tính năng và thiết kế.

service icon

Vận hành sản phẩm

Khởi chạy, Vận hành & Giám sát hiệu suất sản phẩm, đảm bảo mục tiêu kinh doanh, thu thập dữ liệu để cải tiến trong tương lai.