GEEK Up logo

Hệ thống quản lý hiệu suất dành riêng cho các chuỗi hospitality lớn nhất thế giới

Sản phẩm:

d2o.com

#HOSPITALITY

#MOBILEAPP

#MARKETLEADER

Chúng tôi xây dựng ứng dụng di động đòi hỏi chuẩn mực cao cho d2o, sản phẩm được các chuỗi hospitality hàng đầu thế giới tin dùng.

Chuyên môn

Tác động

Thành quả

Chia sẻ

Sao chép đường dẫn

Sản phẩm liên quan