Nền tảng giao thông công cộng thay đổi trải nghiệm di chuyển của 6 triệu người dân Singapore

Sản phẩm:

smrt.com.sg

#TRANSPORTATION

#WEBAPP

##CORPORATION

GEEK Up hợp tác với Tập đoàn SMRT xây dựng nền tảng mới mang đến trải nghiệm giao thông công cộng thuận tiện tại Singapore.

Chuyên môn

Dịch vụ

Tác động

Thành quả

Chia sẻ

Sao chép đường dẫn

Sản phẩm liên quan

Quản lý hệ thống frontend & backend cho Hmlet - startup co-living có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á-Thái Bình Dương

Quản lý hệ thống frontend & backend cho Hmlet - startup co-living có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á-Thái Bình Dương

Xây dựng nền tảng tối ưu hoạt động vận hành của startup Fintech dẫn đầu thị trường cho vay ngang hàng

Xây dựng nền tảng tối ưu hoạt động vận hành của startup Fintech dẫn đầu thị trường cho vay ngang hàng